Civil Society:Karmen Ratković/SH

From Wikispore
Jump to navigation Jump to search

Karmen Ratković, r. 1965. u Zagrebu.

Diplomirala je povijest umjetnosti i filozofiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu i studirala arhitekturu na arhitektonskom fakultetu u Zagrebu. Na Interuniverzitetskom studiju u Dubrovniku pohađala je postdiplomski studij Filozofija znanosti (1990/1991.). Na Central European University u Budimpešti pohađala je doktorski kurs Theories of Gender in Culture (1996.), te doktorski studij Gender Studies (2003/04). 2001. godine usavršavala se kod Betty Reardon na Columbia University, New York. Od 1989. do 2000. godine predavala je na XV. gimnaziji u Zagrebu i na International Baccalaureate School. Kooautorica je udžbenika likovne umjetnosti za 4. razred gimnazije Likovna umjetnost XX. stoljeća, te autorica istoimenog priručnika. Aktivno djeluje u projektu Community Art - Umjetnost zajednice u kojem koordinira rad Škole umjetnosti zajednice.

Jedna je od osnivačica nevladine udruge Mali korak u kojem je sada članica projektnog tima i koordinatorica programa. Na civilnoj sceni je od 1992. godi i vodi treninge iz nenasilne komunikacije i mirnog rješavanja sukoba metodom procesnog rada Arnolda Mindella. Od 1993. godine sudjeluje u mirovnoj edukaciji učitelja i nastavnika iz Hrvatske, a od 1995. i članova nevladinih organizacija iz Makedonije, Slovenije i Bosne i Hercegovine te Istočne Europe. Od 1995. do 2000. godine sudjeluje i u UNICEF-ovom projektu “Miroljubivo rješavanje problema u školi”. 1994. godine bila je suradnica na projektu Alpe-Adria Odgoj za mir (prilozi u četverojezičnom izdanju knjige Das neue Europa wächst von unten – Nova Europa izrasta odozdo). Članica Centra za mirovne studije od njegova osnutka, voditeljica radionica Nenasilne komunikacije i upravljanja sukobom na Miramidi 1999. i na Miramidi Plus 2000-2003, te redovnog kolegija Uvod u mirovne studije na Mirovnim studijima.

Jedna je od suosnivačica Ženskih studija u Zagrebu na kojima od njihova početka drži kolegij Ekofeminizam i duboka ekologija. Posebno ju zanima pitanje teorijskih paradigmi i konceptualnih okvira moderne znanosti s motrišta ekofeminističke epistemologije. Urednica je tematskog bloka o ekofeminizmu u časopisu Treća (br.2. vol.2. 2000.). Godine 2000. i 2007. držala je predavanja o ekofemizimu na Univerzitetu u Novom Sadu.

Od 2007. godine članica je HUM-a (Hrvatske udruge miritelja) i ovlaštena miriteljica u području školske medijacije i medijacije u zajednici. Trenerica je na seminarima o izvansudskom rjesavanju sporova za suce i odvjetnike u organizaciji Pravosudne akademije i HUM-a. Na Regionalnoj konferenciji Foruma za mirenje zemalja jugoistočne Europe održanoj 7.-8. studenoga 2008. u Zagrebu, imala je izlaganje "Značenje procesnog rada za medijaciju u zajednici".